Gazeta Tanew

Pierwszy numer Tanwi ukazał się 15 listopada 1989 r. jako biuletyn Zarządu Oddziału NSZZ Solidarność. Był to dwutygodnik odbijany metodą „chałupniczą”. Redagowany społecznie przez grono kilku pasjonatów. W późniejszym czasie stał się biuletynem Komitetu Obywatelskiego w Biłgoraju.

Od roku 1995 wydawcą Tanwi jest Biłgorajskie Centrum Kultury. Gazeta przez lata ukazywała się jako miesięcznik, potem dwutygodnik. Od 2009 r. jest wydawana jako Biłgorajski Kwartalnik TANEW. Gazeta zmieniła nie tylko szatę graficzną, ale też profil z gazety samorządowej na kwartalnik kulturalno – społeczny.

Przez 11 lat Tanew tworzył z nami Śp. Henryk Wujec, pochodzący z Podlesia k. Biłgoraja. W cyklu Mój Biłgoraj wspominał miasto dzieciństwa, komentował aktualne wydarzenia zawsze w odniesieniu do historii Biłgoraja. Henryk Wujec był wielkim zwolennikiem Tanwi i jej ambasadorem poza Biłgorajem.

W cyklu Listy Dominikańskie z Lublina O. Tomasz Dostatni, nasz stały współpracownik porusza ważne tematy sfery religijności, dzieli się swoimi refleksjami, jest recenzentem współczesności.

Autor Tanwi to także Adam Sikorski – dziennikarz TVP, historyk, dokumentalista, który odkrywa na naszych łamach tajemnice historii XX wieku ziemi biłgorajskiej.

Stała forma to także wiersze Ernesta Brylla czy felieton Piotra Wojciechowskiego – pisarza i dramaturga. BK Tanew to także lokalni autorzy jak Śp. Wiktoria Klechowa, Piotr Flor, dr Dorota Skakuj czy Marek Szubiak – którzy piszą o Biłgoraju ich pamięci. To historycy regionaliści i miłośnicy Biłgorajszczyzny.

Poczynając od czerwca 2005 r. wszystkie wydania numerów TANWI są dostępne na ww.bck.lbl.pl

2024

2023

2022

2021

2020

 • Tanew wiosna-lato 2020

2019

 • Tanew - jesień-zima 2019
 • Tanew - zima-wiosna 2019

2018

 • Tanew - jesień 2018
 • Tanew - wiosna-lato 2018
 • Tanew - zima 2018

2017

 • Tanew - jesień 2017
 • Tanew - wiosna-lato 2017
 • Tanew - zima 2017

2016

 • Tanew - lato-jesień 2016
 • Tanew - wiosna 2016
 • Tanew - zima 2016

2015

 • Tanew - lato-jesień 2015
 • Tanew - wiosna 2015
 • Tanew - zima 2015

2014

 • Tanew - jesień 2014
 • Tanew - lato 2014
 • Tanew - wiosna 2014
 • Tanew - zima 2014

2013

 • Tanew - jesień 2013
 • Tanew - lato 2013
 • Tanew - wiosna 2013
 • Tanew - zima 2013

2012

 • Tanew - jesień 2012
 • Tanew - lato 2012
 • Tanew - wiosna 2012
 • Tanew - zima 2012

2011

 • Tanew - jesień 2011
 • Tanew - lato 2011
 • Tanew - wiosna-zima 2011

2010

 • Tanew - jesień 2010
 • Tanew - lato 2010
 • Tanew - wiosna 2010

2009

 • Tanew - zima 2009
 • Tanew - jesień 2009
 • Tanew - lato 2009
 • Tanew - wiosna 2009

2008

 • Tanew - listopad-grudzień 2008
 • Tanew - wrzesień-październik 2008
 • Tanew - lipiec-sierpień 2008
 • Tanew - maj-czerwiec 2008
 • Tanew - marzec-kwiecień 2008
 • Tanew - styczeń-luty 2008

2007

 • Tanew - listopad-grudzień 2007
 • Tanew - wrzesień-październik 2007
 • Tanew - lipiec-sierpień 2007
 • Tanew - maj-czerwiec 2007
 • Tanew - marzec-kwiecień 2007
 • Tanew - styczeń-luty 2007

2006

 • Tanew - listopad-grudzień 2006
 • Tanew - wrzesień-pażdziernik 2006
 • Tanew - lipiec-sierpień 2006
 • Tanew - maj-czerwiec 2006
 • Tanew -marzec-kwiecień 2006
 • Tanew - styczeń-luty 2006

2005

 • Tanew - grudzień 2005
 • Tanew - listopad-grudzień 2005
 • Tanew - wrzesień-październik 2005
 • Tanew - lipiec-sierpień 2005
 • Tanew - czerwiec 2005
 • Tanew - kwiecień 2005
 • Tanew - marzec 2005
 • Tanew - luty 2005
 • Tanew - styczeń 2005

Śp. Henryk Wujec - urodził się w Podlesiu koło Biłgoraja w rodzinie chłopskiej. Jako jedyny z całej wsi poszedł na studia, zarażony miłością do fizyki przez biłgorajskiego nauczyciela Adama Rotenberga. Działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, członek KOR-u. Sekretarz Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, poseł na Sejm z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Unii Demokratycznej i Unii Wolności, a także wiceminister rolnictwa. W 2009 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Biłgoraja. W latach 2010 - 2015 jeden z doradców prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 

o. Tomasz Dostatni - dominikanin, publicysta, duszpasterz inteligencji, rekolekcjonista, prezes Fundacji "Ponad granicami". Jest autorem kilkudziesięciu programów telewizyjnych z cyklu “Rozmowy w drodze”. Publikuje w prasie świeckiej i katolickiej. Pełnił funkcję dyrektora Wydawnictwa W drodze. Ostatnio wydane książki: „Zza bramy klasztoru”, „Przekraczać mury”, z Szewachem Weissem „W dwóch światach” oraz po czesku rozmowy z arcybiskupem Pragi Dominikiem Duką „Tradice, která je výzvou” wspólnie z Jaroslavem Šubertem, i rozmowy z Tomašem Halíkiem „Smířena růynost”. Mieszkał przez 5 lat w Pradze.

 

Piotr Wojciechowski - geolog , pisarz , dramaturg, publicysta, scenarzysta i reżyser filmowy, laureat nagrody im. Wilhelma Macha, nagrody Kościelskich, nagrody PEN-Clubu, nagrody im. Kornela Makuszyńskiego . Autor wielu znanych i wznawianych powieści i tomów esejów. Felietonista miesięczników „Więź”, i „List do Pani”, współpracownik „Tygodnika Powszechnego” i „Kina”. Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, TV i Teatralnej w Łodzi, wykładowca Laboratorium Reportażu na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Ernest Bryll - poeta, pisarz, autor tekstów piosenek , dziennikarz, tłumacz i krytyk filmowy, także dyplomata. Autor licznych tomików poezji, sztuk scenicznych, oratoriów, musicali i programów telewizyjnych. Tłumacz z języka irlandzkiego, czeskiego, jidish.

 

Adam Sikorski - dokumentalista, historyk specjalizujący się w zakresie historii najnowszej. Główny obszar zainteresowań to dzieje żołnierza polskiego w ostatniej wojnie, partyzantka i antykomunistyczny ruch oporu w naszym regionie. Autor cykli programowych o tematyce historycznej ”Było… nie minęło”, „Ocalić od zapomnienia”. Jego tryptyk filmowy „Powstanie Zamojskie” został nagrodzony na festiwalu filmów dokumentalnych w Nowym Jorku.

 

Dr Dorota Skakuj - regionalistka, pasjonatka historii, autorka publikacji o tematyce związanej z historią i tradycjami Ziemi Biłgorajskiej

 

Śp. Wiktoria Klechowa - autorka książki “Na skraju Puszczy Solskiej, laureatka nagrody Literacko Publicystycznej “Łabędzie Pióro”.

 

Halina Ewa Olszewska – dziennikarka, poetka, prozaik, laureatka wielu konkursów poetyckich. Przez wiele lat etatowa dziennikarka w zamojskich mediach, ponadto publikacje w prasie lokalnej, ogólnopolskiej i polonijnej, jak również w pismach literackich i almanachach. Współzałożycielka BTL a następnie Biłgorajskiej Plejady Literackiej. Autorka książek z poezją i prozą.

 

Piotr Flor - pasjonat, regionalista, długoletni współpracownik gazety Tanew, autor publikacji dotyczących mało znanych faktów z historii Biłgoraja. Laureat nagrody literacko - publicystycznej “Łabędzie Pióro”. Prezes Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego.

 

dr Adam Balicki - prawnik, historyk i regionalista. Pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz dyrektor w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa oświatowego oraz historii regionu.

 

Marek Szubiak - dziennikarz, publicysta, wieloletni redaktor naczelny BGS Tanew. Współtwórca i prezes Biłgorajskiego Towarzystwa Literackiego. Debiut pisarski - powieść „Brzegi nadziei”.

 

Śp. Witold Dembowski – biłgorajanin, urodzony w 1929 roku. Były prezes Związku Inwalidów Wojennych i Związku Kombatantów. Jest podharcmistrzem ZHP. Otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej, odznakę „Weteran Walk o Niepodległość” oraz stopień porucznika.

 

Andrzej Czacharowski - krajoznawca, przewodnik krajoznawczy, wiceprezes Biłgorajskiego Oddziału PTTK, regionalista, współtwórca szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych, autor i współautor wielu książek o tematyce turystycznej i historycznej, nauczyciel, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju.

 

Tomasz Brytan - pasjonat historyk, regionalista, autor publikacji na temat historii naszego regionu. Muzeum Ziemi Biłgorajskiej 

 

Piotr Kupczak - Poeta i regionalista; należy do Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego; od 2002 r. Współpracuje z „Kwartalnikiem Tarnogrodzkim” , w którym publikuje artykuły o tematyce regionalnej. Jest autorem trzech tomów wierszy. Laureat nagrody „Łabędzie Pióro” za poezję.