O Biłgorajskim Centrum Kultury

Biłgorajskie Centrum Kultury powołane zostało w 1953 roku jako Powiatowy Dom Kultury obejmujący swą działalnością powiat biłgorajski. W roku 1975 został przemianowany na Biłgorajski Dom Kultury, który głównie pełnił funkcję placówki miejskiej, a w 2000 roku zmieniono nazwę na Biłgorajskie Centrum Kultury. 

Oprócz podstawowej działalności merytorycznej BCK prowadzi stałe kino cyfrowe, wydaje gazetę samorządową oraz posiada studio lokalnej telewizji kablowej. Odbywają się tu koncerty, spektakle, spotkania, wystawy, próby amatorskich zespołów artystycznych oraz spotkania klubów zainteresowań. 

BCK  organizuje szereg cyklicznych  imprez o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim oraz międzynarodowym, od kameralnych po duże plenery, a są to festiwale, przeglądy, konkursy oraz cykle koncertów czy spektakli teatralnych jak:
- Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską
- Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. Isaaca Bashevisa Singera.
- Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Pogodna Nutka” o nagrodę im. Marka Sochackiego
- Festiwal Kultur (Inaugurujący Festiwal „Warszawa Singera”) 
- Międzywojewódzkie konfrontacje chórów „Tobie śpiewamy Ojczyzno” 
- Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych
- Zlot Kapel Podwórkowych 
- Koncerty Cecyliańskie
- Piknik rodzinny „Animal Party”  (połączony z kwestą na rzecz bezdomnych zwierząt)
- Turnieje Powiatowe Ogólnopolskich i Wojewódzkich Konkursów Recytatorskich
- Koncerty kolęd i pastorałek
- Letnie koncerty plenerowe
- Podwieczorki artystyczne
- Spektakle teatralne
- Wystawy (malarstwo, grafika, fotografia itp.) 
- Piknik rodzinny „Dni Biłgoraja” połączony z Jarmarkiem biłgorajskim
- Kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe
- Grand Off  (festiwal filmów krótkometrażowych)
- Turnieje szachowe
                      
BCK ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się działalnością kulturalną, a efektem tej współpracy jest  wspólna organizacja niektórych imprez:
- Konfrontacje Chórów "Tobie śpiewamy Ojczyzno" i Koncerty Cecyliańskie z Towarzystwem Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej "ECHO" 
- Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską, Ogólnopolski  Turniej Recytatorski im. Isaaca Bashevisa Singera oraz Festiwal Kultur ze Stowarzyszeniem "Teatr i Muzyka"
- Przegląd Orkiestr Dętych z Towarzystwem Przyjaciół Orkiestry Dętej
- Piknik „Animal Party” z Biłgorajskim Stowarzyszeniem Opieki nad zwierzętami "Podaj Łapę"
- Koncerty kameralne zespołów rockowych ze Stowarzyszeniem Noodles Stage
- Koncerty muzyki cerkiewnej z parafią prawosławną pw. Św. Jerzego
- Spektakle teatralne z Fundacją „Kresy 2000”                                                                                          

A efektem współpracy BCK z biłgorajskimi przedsiębiorcami jest organizowana w marcu impreza pn.  „Biłgorajskie Kino na Obcasie”

Przy BCK działają liczne zespoły artystyczne oraz kluby i koła zainteresowań.
- Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej „Echo” 
- Biłgorajska Orkiestra Dęta im. Czesława Nizio
- Biłgorajska Kapela Podwórkowa „Wygibusy”
- Młodzieżowy Big-Band
- Zespół kameralny
- Klub Piosenki
- Teatr Poezji i Piosenki
- Scena Amatora
- Grupa Folklorystyczna „Pokolenia” ( 2 grupy taneczne, grupa wokalna „Krajka” oraz Kapelka)
- Grupa tańca towarzyskiego „Miłośnicy Tańca” (3 grupy taneczne)
- Grupa rytmiczno-baletowa (7 grup tanecznych)
- Grupa „Tango argentyńskie” 
- Koło plastyczne (6 grup wiekowych)
- Młodzieżowy klub szachowy
- Klub szachowy
- Klub Seniora „Złota Jesień” 
- Klub Seniora „Złoty Wiek”  
- Klub brydżowy

Po gruntownym remoncie w latach 2010-2012 obiekt zyskał nowoczesny wygląd. Przebudowano salę widowiskową i dobudowano balkony. Dobudowano sale kameralną, salę konferencyjną, salę taneczna i pracownię plastyczną oraz zaadoptowano pomieszczenie na galerię. Wymieniono wszystkie instalacje, łącznie z wyposażeniem sceny i kina. Zainstalowano nowoczesne oświetlenie, nagłośnienie oraz monitoring. 

Budynek posiada system monitorowania przepływu gości oraz szerokopasmowy dostęp do Internetu umożliwiający organizację transmisji on-line. Jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a przed BCK znajduje się parking z placem manewrowym.