Dział artystyczny

 • Maryla Olejko

  Kierownik działu - Główny instruktor ds. teatru

 • Anna Dzido

  Instruktor ds. tańca (balet dla dzieci i GF POKOLENIA)

 • Lidia Grabowska

  Lidia Grabowska

  Instruktor ds. animacji czasu wolnego

 • Kamil Łukasik

  Instruktor ds. rysunku i malarstwa (zajęcia plastyczne, projekty graficzne BCK)

 • Sławomir Niemiec

  Instruktor ds. muzyki i animacji czasu wolnego (Orkiestra Dęta, Chór męski)

 • Paweł Stelmach

  Paweł Stelmach

  Instruktor ds. muzyki (Orkiestra Dęta, Chór męski)

 • Czesław Pachuta

  Instruktor ds. muzyki (Big Band)

 • Iwona Pawlos

  Instruktor ds. tańca (GF POKOLENIA)

 • Olha Taratula

  Olha Taratula

  Instruktor ds. tańca (balet dla dzieci)

 • Agnieszka Tomaszewska

  Instruktor ds. promocji, marketingu i impresariatu

 • Diana Żuk

  Diana Żuk

  Instruktor ds. tańca (balet dla dzieci i GF POKOLENIA)

 • Alicja Jachiewicz-Szmidt

  Instruktor ds. kultury słowa i teatru

 • Albin Jaworski

  Instruktor ds. klubu szachowego

 • Zdzisław Jurak

  Instruktor ds. klubu Seniora ("Złoty Wiek")

 • Artur Kimak

  Instruktor ds. młodzieżowego klubu szachowego

 • Jarosław Kloc

  Instruktor ds. muzyki

 • Jerzy Różański

  Instruktor ds. klubu Seniora ("Złota Jesień")

 • Robert Sarecki

  Instruktor ds. muzyki (WYGIBUSY)

 • Stefan Szmidt

  Instruktor ds. teatru „SCENA AMATORA”

» powrót