Zajęcia plastyczne dla dzieci

Zajęcia plastyczne, to nie tylko kartka papieru w formacie A4 i kredki... To znacznie więcej, to niezliczone możliwości tworzenia ze wszystkiego, co znajdziemy wokół oraz rozwijania własnej indywidualności i intelektu na każdej niemalże płaszczyźnie. Prace plastyczne, manualne i twórcze zabawy wzbogacają osobowość, rozwój oraz wyobraźnię dziecka, młodego człowieka. Zajęcia plastyczne w Biłgorajskim Centrum Kultury prowadzone są od 7 lat, skierowane są do dzieci w wieku od 6 lat po młodzież nastoletnią. Stanowią one doskonałą alternatywę na spędzanie wolnego czasu w sposób czynny, kreatywny oraz rozwojowy. Podczas spotkań ich uczestnicy mają jedyną w swoim rodzaju i niepowtarzalną okazję do rozpalenia własnego zainteresowania sztuką, kształtowania wiedzy, potencjału i uzdolnień artystycznych, rozwijania wrażliwości estetycznej, umiejętności współdziałania oraz wzmacniania poczucia własnej wartości. Korzyścią dodatkową, płynącą z zajęć plastycznych, jest również możliwość spotkania na swojej drodze wielu ciekawych osób, a co za tym idzie, nawiązania nowych, pozytywnych relacji i inspirujących znajomości rówieśniczych, których podłożem jest wspólna pasja. Podczas zajęć dzieci oraz młodzież odkrywają na nowo zarówno podstawowe techniki plastyczne, jak również mają okazję na kreatywne użycie innych niecodziennych materiałów, poznają innowacyjne surowce, techniki. Szerokie zastosowanie w artystycznym działaniu uczestników ma frakcja sucha, papieroplastyka, frotaż, batik, mozaika, collage, kalkografia, gips oraz wiele, wiele innych - tu nie ma granic.

Wychowankowie pracowni plastycznej w Biłgorajskim Centrum Kultury, bez względu na wiek, przekonują się na co dzień, że Sztuka jest obszarem dającym się bardzo szeroko interpretować, oferującym nieograniczony zakres materiałów, form i przeżyć, których szybki cywilizacyjnie świat nie jest w stanie nam częstokroć dostarczyć.

Zajęcia w trakcie roku szkolnego zwyczajowo odbywają się systematycznie raz w tygodniu z podziałem na grupy wiekowe (łącznie ponad 70 stałych uczestników z wszystkich grup wiekowych). Natomiast w okresie ferii zimowych oraz przerwy wakacyjnej Pracownia Plastyczna BCK prowadzi każdego roku zajęcia o charakterze otwartym dla wszystkich zainteresowanych. Ukoronowaniem i dodatkowym motywatorem działań uczestników jest ich udział w wielu konkursach tematycznych o szerokim zasięgu, jak również organizacja wystaw prac plastycznych dzieci i młodzieży.

Opiekunem oraz instruktorem Pracowni Plastycznej Biłgorajskiego Centrum Kultury jest Kamil Łukasik, absolwent PLSP w Zamościu oraz Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych(specjalizacje: nauczycielska oraz grafika).

 

Kontakt: Kamil Łukasik- tel. 502 090 251,  (84) 686 04 15 wew.302

e-mail: lukasik@bck.lbl.pl

 

Kontakt osobisty:  w czasie trwania zajęć  Pracownia Plastyczna - sala 302

» powrót