Zajęcia baletowe dla dzieci

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 5-11 lat. Głównym założeniem programowym zajęć jest przygotowanie muzyczne, psychiczne i fizyczne do nauki tańca. Podczas zajęć dzieci pracują nad płynnością i precyzją wykonywanych ruchów, zręcznością oraz stymulacją naturalnej, spontanicznej potrzeby ruchu i tańca tak charakterystycznej dla okresu wczesnego dzieciństwa. Regularne uczestnictwo w lekcjach wpływa korzystnie na koncentrację i samodyscyplinę, poprawne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, rozwój koordynacji ruchowej, kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej.

Zajęcia rytmiki z elementami baletu tworzą istotny etap w całym procesie nauki tańca. Stanowi to podstawę do podjęcia w przyszłości nauki z zakresu wszystkich innych technik tanecznych.

Grupy są podzielone wiekowo, a także dostosowane do umiejętności dzieci. Na zajęciach dzieci uczą się podstawowych form tanecznych, gimnastycznych i akrobatycznych. Ćwiczenia wykonywane są w różnym rytmie i z różną szybkością. Tworzenie układów tanecznych na danym materiale muzycznym pobudza zmysłowo ćwiczących i emocjonalnie rozwija ich wyobraźnię. Działania takie przeciwdziałają uczuciu nieśmiałości oraz sprzyjają wyrobieniu pewności siebie, co bardzo potrzebne jest na scenie. Dzieci bardzo chętnie prezentują się przed swoimi rówieśnikami, rodzicami. Są szczęśliwi, gdy mają możliwość zatańczyć „na scenie”, przebrać się w strój. Przygotowywane układy dostosowane są do możliwości i umiejętności ćwiczących, aby rozwijały w nich poczucie piękna. Piękno ruchu wyraża się nie w samym ćwiczeniu, lecz przede wszystkim w sposobie jego wykonania, a to powinno być bezbłędne i dokładne. To najtrudniejsza rzecz jaką dzieci muszą opanować.

Zajęcia rytmiczno – baletowe  pozwalają na rozwijanie poczucia rytmu, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu, budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły, odreagowanie napięć psychoruchowych, ćwiczenie uważnego słuchania i prawidłowej reakcji na polecenia, kształtowanie zainteresowania tańcem i ruchem przy muzyce, pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej i sposobu spędzania wolnego czasu, wyrabianie poczucia świadomego ruchu, doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, kształtowanie ekspresji twórczej, kształtowanie postaw moralnych i społecznych (wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń), rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.

Instruktorzy:

Diana Żuk - tel. 84 686 04 15 wew. 252, e-mail: zuk@bck.lbl.pl

Facebook: https://www.facebook.com/zajecia.rytmiczno.baletowe

Olha Taratula - tel. 84 686 04 15 wew. 255, e-mail: taratula@bck.lbl.pl

Instagram: https://www.instagram.com/instruktor_tanca/?igsh=OGJlMDAwbnJhaTFl&utm_source=qr

Anna Dzido - tel. 84 686 04 15 wew. 255, e-mail: dzido@bck.lbl.pl

» powrót

Zajęcia rytmiczno-baletowe BCK