Biłgorajskie Centrum Kultury powstało w 1953 roku jako Powiatowy Dom Kultury obejmujący swoją działalnością cały powiat biłgorajski. Po reformie administracyjnej w roku 1975 został przemianowany na Biłgorajski Dom Kultury, który głównie pełnił funkcję placówki miejskiej, ale również służył pomocą instruktażową i merytoryczną 11 gminom rejonu biłgorajskiego.

Od 1 lutego 2000 roku, decyzją ówczesnej Rady Miasta, dokonano zmiany nazwy z Biłgorajskiego Domu Kultury na Biłgorajskie Centrum Kultury. Jest to przede wszystkim placówka miejska, ale również realizuje zadania zlecone powiatu.


Aktualnie Biłgorajskie Centrum Kultury prowadzi stałe kino, wydaje gazetę samorządową, posiada studio lokalnej Telewizji Kablowej oraz "małą" Galerię.
Biłgorajskie Centrum Kultury organizuje imprezy na rzecz środowiska o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim min.:
 • Eliminacje powiatowe konkursów, festiwali i przeglądów wojewódzkich oraz ogólnopolskich
 • turnieje szachowe
 • Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Pogodna Nutka"
 • Międzypowiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich
 • Wiosna Teatralna na Kresach - cykl spektakli teatralnych
 • Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych
 • Jesień z muzyką na Kresach - cykl koncertów muzycznych


BCK ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniami prowadzącymi działalność kulturalną na terenie miasta oraz  Fundacją "Kresy 2000", czego efektem są wspólnie organizowane imprezy jak:
 • Konfrontacje Chórów "Tobie śpiewamy Ojczyzno" - wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej "ECHO"
 • Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską - wspólnie ze Stowarzyszeniem "Teatr i Muzyka"
 • Koncerty Cecyliańskie - wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Chóru "ECHO"
 • Widowiska plenerowe "Żałosne - Radosne" - wspólnie z Fundacją "Kresy 2000"


BCK obsługuje wszelkie uroczystości państwowe organizowane na terenie miasta.
© Biłgorajskie Centrum Kultury 2020