Obsługa osób niepełnosprawnych


Osoby niepełnosprawne odwiedzające Biłgorajskie Centrum Kultury proszone są o kierowanie się do ksiegowości BCK (p. 135) lub kasy BCK gdzie, wstępną rozmowę przeprowadza pracownik BCK w celu ustalenia charakteru wizyty. Jeżeli wymaga ona obecności pracownika merytorycznego zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie i niezwłocznie udaję się do obsługi interesanta. Dostępność obiektu.

Biłgorajskie Centrum Kultury w Biłgoraju przystosowane jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na terenie obiektu znajdują się przystosowane toalety oraz winda. Przed budynkiem od strony południowej znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem do budynku.

Biłgorajskie Centrum Kultury, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), informuje osoby uprawnione, tj. osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się o możliwości załatwienia sprawy w Biłgorajskim centrum Kultury w Biłgoraju (dalej: BCK) w następujący sposób:
1. przy pomocy osoby przybranej,
Osobą przybraną zgodnie z ww. ustawą jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osoba uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach. Od osoby przybranej nie można wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN.
2. przy pomocy środków wspierających komunikowanie się takich jak:
- poczta elektroniczna bck@lbl.pl,
- faks 84 686 04 15 wew. 205,
- telefon (za pośrednictwem osoby przybranej) 84 686 04 15
- poczta tradycyjna:
Biłgorajskie Centrum Kultury
ul. T. Kościuszki 16
23-400 Biłgoraj
3. przy pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)


W celu uzyskania pomocy tłumacza osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie można przekazać do BCK w dowolnej formie np. pisemnie, za pomocą maila, telefonicznie za pośrednictwem osoby przybranej, za pomocą faksu itp.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).
© Biłgorajskie Centrum Kultury 2020