Biłgorajskie Centrum Kultury

ul. Kościuszki 16, 23-400 Biłgoraj

tel./fax 84 686 04 15

NIP: 918-17-76-529
REGON: 000284925
Nr konta:
PKO BP O/Biłgoraj
16 1020 5385 0000 9902 0004 2341
e-mail: bck@lbl.pl

KINO BCK - tel./fax 84 686 29 92
e-mail: kino.bck@lbl.pl
e-mail: kasa_bck@lbl.pl

Media BCK - tel. 84 686 33 70
e-mail: btk.redakcja@lbl.pl
e-mail: btk.reklama@lbl.pl

WYNAJEM SAL I POMIESZCZEŃ - tel. 84 686 04 15 wew. 207 - Andrzej Klucha
e-mail: wynajem@bck.lbl.pl

DYREKTOR

Stanisław Kowalczyk 

e-mail: dyrektor_bck@bck.lbl.pl

DZIAŁ ARTYSTYCZNO - PROGRAMOWY 

Kierownik: Maryla Olejko
e-mail: artystyczny.bck@lbl.pl

DZIAŁ MEDIALNY 

Kierownik: Gabriela Figura
e-mail: btk.redakcja@lbl.pl

PROMOCJA I MARKETING BCK 

Agnieszka Tomaszewska
e-mail: promocja@bck.lbl.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY 

Kierownik: Tomasz Falandysz
e-mail: bck@lbl.pl

KSIĘGOWOŚĆ 

Główny księgowy: Anna Szymanik
e-mail: ksiegowosc.bck@lbl.pl

© Biłgorajskie Centrum Kultury 2020